Pedro

Pedro's Info

Pedro

  • Grande Prairie, AB
  • November 14
Send Friend Request

Pedro's Bag

Pro V1x

Pro V1x

915D3

Big Bertha

913Fd

15 deg. Aldila RIP Phenom Stiff

915H

18 deg. Diamana/Stiff

MB

712 MB 4-P XP95 X stiff/ 1"over/ 3*Up/ Mid

Vokey Design Wedges

54deg./8deg.bounce/ Oilcan finish